LACATOȘ DARIUS-OVIDIU si BOLDIJAR LEA-MARIANA

Astăzi 12 iunie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului LACATOȘ DARIUS-OVIDIU în vârstă de 23 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, nr. 38A, jud. Maramureș şi a domnișoarei BOLDIJAR LEA-MARIANA în vârstă de 20 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, nr. 43, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 22 iunie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa