LĂCĂTUȘ ABEL si FECHETE VANDANA-MAGDALINA

Astăzi 28 mai 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului LĂCĂTUȘ ABEL în vârstă de 45 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, nr. 108A, jud. Maramureș şi a domnișoarei FECHETE VANDANA-MAGDALINA în vârstă de 40 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, nr. 108A, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 7 iunie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.