LACATOȘ SAMSON-IASON si URSAN DIANA-DENISA

Astăzi 27 mai 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului LACATOȘ SAMSON-IASON în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, nr. 77A, jud. Maramureș şi a domnișoarei URSAN DIANA-DENISA în vârstă de 20 de ani cu domiciliul în Orașul Ulmeni, sat. Chelința, nr. 240, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 6 iunie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.