TIBIL CRISTIAN-RAUL si MATE ANDREEA-DANIELA

Astăzi 2 mai 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TIBIL CRISTIAN-RAUL în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în Comuna Satulung, sat. Satulung, nr. 285, jud. Maramureș şi a domnișoarei MATE ANDREEA-DANIELA în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Văleniului, nr. 24, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 11 mai 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa