PRUNA GHEORGHE IULIAN si BABOI TEREZIA

Astăzi 21 martie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PRUNA GHEORGHE IULIAN în vârstă de 58 de ani, cu domiciliul în SPANIA şi a doamnei BABOI TEREZIA în vârstă de 61 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. 1 Decembie, nr. 8, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 31 martie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa