INDRE ADRIAN MIRCEA si INDRE NINA-EMILIA

Astăzi 11 februarie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului INDRE ADRIAN MIRCEA în vârstă de 54 de ani, cu domiciliul în Comuna Coroieni, jud. Maramureș şi a domnişoarei INDRE NINA-EMILIA în vârstă de 55 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Văleniului, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 21 februarie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa