COSTEA PAUL-BOGDAN si CRISTEA MARIANA-ANDREEA

Astăzi 5 octombrie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COSTEA PAUL-BOGDAN în vârstă de 23 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Buteasa, jud. Maramureș şi a domnişoarei CRISTEA MARIANA-ANDREEA în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în Comuna Fărcașa, sat. Tămaia, str. Victoriei, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 15 octombrie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuța