TOMPA GEORGE si ȘTEF IULIANA-ZORICA

Astăzi 3 octombrie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TOMPA GEORGE în vârstă de 34 de ani, cu domiciliul în Comuna Telciu, sat. Telciu, jud. Bistrița-Năsăud şi a domnişoarei ȘTEF IULIANA-ZORICA în vârstă de 35 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 13 octombrie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuța