VARGA GHEORGHE-MARIAN si KANALOȘ CRINA- RUXANDA

Astăzi 14 septembrie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VARGA GHEORGHE-MARIAN în vârstă de 29 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, nr. 200, jud. Maramureș şi a domnişoarei KANALOȘ CRINA- RUXANDA în vârstă de 39 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, nr. 200, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 24 septembrie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureșan Anamaria-Ancuța