TEMIAN MARIUS-OCTAVIAN si MUREȘAN ANAMARIA-ANCUȚA

Astăzi 10 septembrie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TEMIAN MARIUS-OCTAVIAN în vârstă de 36 de ani, cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, str. Ion Luca Caragiale, nr. 4, ap. 62, jud. Maramureș şi a domnişoarei MUREȘAN ANAMARIA-ANCUȚA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Ciolt, nr. 68, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 20 septembrie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Albu Florin-Vasile