DINESCU TUDOR-ALEX-MARIAN si ZASTULCA MELINDA-RAMONA

Astăzi 5 septembrie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DINESCU TUDOR-ALEX-MARIAN în vârstă de 29 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Abator, nr. 4, jud. Maramureș şi a domnişoarei ZASTULCA MELINDA-RAMONA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în Orașul Tăuții-Măgherăuș, str. 24, nr. 48, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 15 septembrie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureșan Anamaria-Ancuța