ȘALVAR OVIDIU-NICOLAE si TOHĂTAN IOANA-CODRUȚA

Astăzi 27 AUGUST 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ȘALVAR OVIDIU-NICOLAE în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Ioan Buteanu, bl. 3, ap. 13, jud. Maramureș şi a doamnei TOHĂTAN IOANA-CODRUȚA vârstă de 37 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Cornului, nr. 1, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 30 august 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
DISPENSĂ DE TERMEN.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa