TOHĂTAN VASILE-ADRIAN si BIZĂU DORINA

Astăzi 20 AUGUST 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TOHĂTAN VASILE-ADRIAN în vârstă de 39 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, nr. 82, jud. Maramureș şi a domnişoarei BIZĂU DORINA vârstă de 44 de ani cu domiciliul în Orașul Ulmeni, sat. Tohat, nr. 15, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 25 august 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
DISPENSĂ DE TERMEN.