SARMAȘI SERGIU-IONUȚ si MUREȘAN ROXANA-MARIA-CRISTINA

Astăzi 20 AUGUST 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SARMAȘI SERGIU-IONUȚ în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Comuna Satulung, sat. Satulung, nr. 3, jud. Maramureș şi a domnişoarei MUREȘAN ROXANA-MARIA-CRISTINA în vârstă de 20 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Cioltului, nr. 9, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 25 august 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
DISPENSĂ DE TERMEN.