ONEA VLAD-CONSTANTIN si ACHIM CARMEN-DENISA

Astăzi 14 AUGUST 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ONEA VLAD-CONSTANTIN în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în Comuna Satulung, sat. Fersig, nr. 238, jud. Maramureș şi a domnişoarei ACHIM CARMEN-DENISA vârstă de 18 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Buteasa, nr. 87, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 26 august 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa