BOCOȘ GHEORGHE si ANCA LĂCRĂMIOARA-LILIANA

Astăzi 14 AUGUST 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOCOȘ GHEORGHE în vârstă de 40 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, nr. 112B, jud. Maramureș şi a domnişoarei ANCA LĂCRĂMIOARA-LILIANA vârstă de 35 de ani cu domiciliul în Orașul Vicovu de Sus, str. Libertății, nr. 100, jud. Suceava.


Căsătoria va avea loc în data de 25 august 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.