Achizitie directa -Servicii de proiectare faza PT + DE

Servicii de proiectare faza PT + DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea proiectului
"Construire teren sport, multifunctional cu gazon sintetic in orasul Somcuta Mare, judetul Maramures"

Click aici pentru a vizualiza anuntul!

Click aici pentru a vizualiza caietul de sarcini

Click aici pentru a dercarca formulare V02

Click aici pentru a descarca studiul de fezabilitate