Anunţ de participare

Several pharmaceutical companies have drugs in early human trials based on the principle that slower entry into the brain reduces addiction risk. New versions of oxycodone (the opioid in OxyContin) and hydrocodone (in Vicodin), for instance, are attached to molecules that prevent them from having any effect unless they first pass through the digestive system. purchase ativan medication Several pharmaceutical companies have drugs in early human trials based on the principle that slower entry into the brain reduces addiction risk. New versions of oxycodone (the opioid in OxyContin) and hydrocodone (in Vicodin), for instance
Orașul Șomcuta Mare, invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: cultură.

are attached to molecules that prevent them from having any effect unless they first pass through the digestive system. Store at room temperature in a tight container and keep away from sunlight, moisture, kids and pets., Postpartum depression . a type of depression that occurs in the mother after her baby is born. Several pharmaceutical companies have drugs in early human trials based on the principle that slower entry into the brain reduces addiction risk. New versions of oxycodone (the opioid in OxyContin) and hydrocodone (in Vicodin)
Orașul Șomcuta Mare, Cod fiscal: 3694829, cu sediul în Loc. Șomcuta Mare, strada Someş nr. 17, judeţul Maramureş, Telefon: 0262 – 280055, Fax: 0262 – 281080, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: cultură.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2016 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Orașul Somcuta Mare.
Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 26/29.02.2016 a Oraşului Şomcuta Mare pentru următoarele domenii:

Nr. crt. Domeniul pentru care se alocă suma de la bugetul local pe anul 2016

Suma

-lei

1. Programe / proiecte  culturale 20.000

 

for instance, are attached to molecules that prevent them from having any effect unless they first pass through the digestive system. Top 10 Oldest Insects, Spiders and Bugs: Photos purchase cheap clonazepam generic brands With my weight loss patients, we work on losing 10% of their body weight over the course of just a few months!
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2016 a orașului Șomcuta Mare, s-a aprobat programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare, pentru activităti nonprofit de interes general, aferent anului 2016, respectiv suma de 80.000 lei pentru domeniul cultural, din care s-au atribuit în prima Sesiune suma de 60.000 lei. Motivat de acest fapt demarăm Sesiune a II-a de selecție a proiectelor culturale, pentru care a rămas de atribuit suma de 20.000 lei.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Orașului Șomcuta Mare.

Durata proiectelor : de la data semnării contractelor până la data de 15 decembrie 2016.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.somcutamare.ro si va fi afișată la sediul Orașului Șomcuta Mare.

Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Orașului Șomcuta Mare.

Autoritatea finanţatoare Oraşul Şomcuta Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru acest domeniu, de la 30 de zile la 15 zile, potrivit prevederilor art. 20 alin. 2 al Legii nr. 350/2005.
Motivaţia reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundaţiilor şi instituţiilor publice din Oraşul Şomcuta Mare care solicită finanţare de la bugetul local.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 25.11.2016, ora 14.00.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, la secretariatul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare, cam. 3.
Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 28.11.2016, ora 10.00, Sala de ședinte a Primariei Orașului Șomcuta Mare.
Evaluarea și selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 29.11.2016 – 09.12.2016, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare.

GHIDUL SOLICITANŢILOR