For Immediate Release: February 20, 2013 Prescription Narcotics—A Driving Force in Rising Substance Abuse Sleep and Consciousness sibutramine drug Citalopram (Celexa, Cipramil, Sepram
Primăria Orașului Șomcuta Mare, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

Citeşte mai mult

Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

Citeşte mai mult

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate emitere administrative fiscal

Citeşte mai mult

Seropram), Thermogenics – These fat burning supplements encourage lipolysis by stimulating your metabolic rate. These supplements often contain stimulants (caffeine or ephedra) which boost energy levels and cause a surge in your metabolism. The thermogenesis brought about by these fat burners helps your body burn fat more efficiently. For Immediate Release: February 20, 2013 Be careful of what you combine with sleeping pills. Alcohol should never be used with sleeping pills. Other prescription medications may have adverse effects when taken with sedatives. When used as directed, however
Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2015

Citeşte mai mult

Anunt colectiv Somatii si Popriri Iulie-August 2015

Citeşte mai mult

Seminar informare si consultare factori interesati PENTRU STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Citeşte mai mult

Nr. 3361/08.05.2015

Dosar nr. 12/ G / 2015

Citeşte mai mult

REGULAMENT Privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Oraşului Şomcuta Mare

Citeşte mai mult

sleeping pills can be an effective and safe way to temporarily treat sleeping problems. Yet, if an overdose occurs and you are concerned or in pain, it's important to seek medical attention. order soma drug screen
Primăria oraş Şomcuta Mare solicită ofertă de preţ pentru achiziţie Autobasculantă cu 3 axe, basculabilă pe trei părţi, autospecializata transport containere

Citeşte mai mult

Situatia spatiilor disponibile pentru inchiriere Martie 2015

Citeşte mai mult

Gradul de indatorare a bugetului local la 31.12.2014

Citeşte mai mult

Gradul de indatorare a bugetului local la 30.09.2014

Citeşte mai mult